Sword of Desperation (2010)

Director : Hideyuki Hirayama

Genre : Action, History

Cast : (in credits order) , Etsushi Toyokawa as Kanemi Sanzaemon , Chizuru Ikewaki as Rio , Kôji Kikkawa as Obiya rest of cast listed alphabetically: , Tsumami Edamame as Fukui, Tenkyû Fukuda, Mitsutoshi Gotô as Mitsuoka, Yudai Ishiyama as Mokichi, Hana Kino, Ittoku Kishibe, Tôru Kizu, Fumiyo Kohinata, Ken Maeda as Kisuke, Jun Murakami, Seminosuke Murasugi as Yamauchi, Megumi Seki, Kazuya Takahashi as Denichiro, Rishô Takigawa, Sogen Tanaka, Bunmei Tobayama, Naho Toda, Ken'ichi Yajima as Magochiyo yabe, Kinuo Yamada as Tae, Masayuki Yui as Ohba

Run Time : Japan:114 min

Country : Japan

Language : Japanese

Company : Excellent Film

Plot Summary :
Watch Sword of Desperation (2010) Trailer