11·25 jiketsu no hi: Mishima Yukio to wakamono-tachi (2012)

Genres : Drama

Cast : Arata as Yukio Mishima (as Arata Iura), Shinobu Terajima, Hideo Nakaizumi, Hanae Kan, Kiyohiko Shibukawa




Watch 11·25 jiketsu no hi: Mishima Yukio to wakamono-tachi (2012) Trailer