Gu ling jie shao nian sha ren shi jian (1991)

Director : Edward Yang

Genre : Drama, Romance

Cast : : , Chen Chang as Xiao Si'r (Zhang Zhen) (as Zhen Zhang) , Lisa Yang as Ming (Liu Zhiming) , Guozhu Zhang as Father , Elaine Jin as Mother , Juan Wang as Eldest Sister , Han Chang as Elder Brother (as Han Zhang) , Hsiu-Chiung Chiang as Middle Sister , Fanyun Lai as Youngest Sister , Wong Chi Zan as Cat (Wang Mao) (as Wang Qizan) , Ko Yu-Luen as Airplane (Ji Fei) (as Ke Yulun) , Zhigang Tan as Ma , Mingxin Zhang as Underpants (Mingxin) , Junlong Rong as Sex Bomb (Zhang Bowen) , Huiguo Zhou as Tiger (Xiao Hu) , Qingqi Liu as Hefty (Da Ge)

Run Time : 237 min | Germany:185 min (Berlin Film Festival) | Japan:188 min

Country : Taiwan

Language : Mandarin | Shanghainese | Taiwanese

Filming Locations : Taiwan

Company : ICA

Trivia : Based on a correct story.

Plot Summary :
Watch Gu ling jie shao nian sha ren shi jian (1991) Trailer