Secret Love (2010)

Director : Hoon-i Ryu

Genre : Drama

Cast : (in credits order) , Ji-tae Yu as Jin-Woo / Jin-Ho , Jin-seo Yun as Yeon-Yi rest of cast listed alphabetically: , In-gi Jeong as Father Choi-Shin, Dae-han Ji as Hiker, Seo Jin as Nurse Kang, Yu-seon Ko as Nurse Kim, Ho Lim as Hair stylist, Ye-jin Lim as Yeon-Yi's mother, Woo-Jeong Oh as Strange woman, Ji-ru Sung as Breakfast house owner, Eun-yong Yang as Editor in chief

Run Time : 111 min

Country : South Korea

Language : Korean

Filming Locations : Incheon International Airport, Unseo-dong, Jung-gu, Incheon, South Korea

Company : Cinergy

Plot Summary :
Watch Secret Love (2010) Trailer