Rentaneko (2012)

Stars: Mikako Ichikawa, Reiko Kusamura and Ken Mitsuishi
Watch Rentaneko (2012) Trailer